Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2015

cocolatte
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viacheshiresmile cheshiresmile
cocolatte

January 07 2015

cocolatte

January 05 2015

cocolatte
3318 3459 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapsychodelik psychodelik

January 03 2015

cocolatte
8386 b92d 390
Skiing in the Alps, Switzerland
Reposted fromretaliate retaliate viaasiek1231 asiek1231
0538 4cef 390

kongina:

Night-shining clouds in Norway

January 02 2015

1830 63e8 390

Water Lilies, Claude Monet

Reposted fromicarus-bot icarus-bot viatwice twice

January 01 2015

7783 fbd7 390
Reposted fromerial erial viajoannna joannna

December 30 2014

cocolatte
Reposted fromheima heima viatoolate toolate

December 28 2014

cocolatte
7086 b2b7 390
Frozen (2013)
Reposted fromilovemovies ilovemovies viaasiek1231 asiek1231

December 26 2014

cocolatte
5561 b58a 390
Reposted fromlovesweets lovesweets viaromantycznosc romantycznosc
cocolatte
Reposted fromcouples couples viacynamon cynamon

December 25 2014

cocolatte
o jedną osobę jest mi 
za mało w pustym pokoju 
— Władysław Broniewski
Reposted fromhisteryczna histeryczna viajoannna joannna
cocolatte
9877 7ffd 390
Reposted frompouler pouler viakoraline koraline

December 24 2014

cocolatte

Ktoś,

Kto kocha,

Nie jest tym, co

Umrze.

— Rafał Wojaczek
Reposted fromcarly carly viacynamon cynamon

December 22 2014

cocolatte
7851 943d 390
Julian Tuwim "Inne"
Reposted fromdeviate deviate viajoannna joannna
cocolatte
Odkąd cię poznałam, noszę w kieszeni szminkę, to jest bardzo głupie nosić szminkę w kieszeni, gdy ty patrzysz na mnie tak poważnie, jakbyś w moich oczach widział gotycki kościół. A ja nie jestem żadną świątynią, tylko lasem i łąką - drżeniem liści, które garną się do twoich rąk. Tam z tyłu szumi potok, to jest czas, który ucieka, ty pozwalasz mu przepływać przez palce i nie chcesz schwytać czasu. I kiedy cię żegnam, moje umalowane wargi pozostają nietknięte, a ja i tak noszę szminkę w kieszeni, odkąd wiem, że masz bardzo piękne usta.
— Halina Poświatowska
Reposted fromnarkomanka narkomanka viajoannna joannna
cocolatte
7340 af28 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
cocolatte
[...] czas nie przybliża mnie, lecz oddala; nie goi, ale jątrzy; i czyni mnie coraz bardziej obcym - dla innych i dla siebie.
— Marek Hłasko

December 21 2014

9913 145e 390
Morten Rustad, Norway.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaasiacz asiacz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl